Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

V Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2011-01-25
Uchwała Nr V/43/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/404/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r., w sprawie wysokości stawek podatku odnieruchomości.

2011-01-25
Uchwała Nr V/44/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/229/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007 r., w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji podatkowych.

2011-01-25
Uchwała Nr V/45/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do udzielenia zabezpieczenia w formie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wystawcy weksla niezupełnego oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na kwotę 500 000,00 PLN, które Miasto Nowy Sącz otrzymało z Ministerstwa Infrastruktury tytułem refundacji poniesionych części wydatków kwalifikowalnych [...]

2011-01-25
Uchwała Nr V/46/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-01-25
Uchwała Nr V/47/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-01-25
Uchwała Nr V/48/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: delegowania radnych do Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

2011-01-25
Uchwała Nr V/49/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2011-01-25
Uchwała Nr V/50/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r.

2011-01-25
Uchwała Nr V/42/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 roku. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2011

2011-01-25
Uchwała Nr V/41/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021.