Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

VI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2011-02-22
Uchwała Nr VI/52/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/51/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/53/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/54/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/56/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/616/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006 - 2013.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/57/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/58/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 32”.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/59/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Limanowskiego 1 w Nowym Sączu.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/60/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: delegowania radnych Rady Miasta Nowego Sącza do Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza.