Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

VII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2011-03-22
Uchwała Nr VII/61/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/62/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/63/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: określenia sumy do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2011 w związku z koniecznością ubezpieczenia majątku i interesów miasta Nowego Sącza.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/64/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: porozumienia o przejęciu przez Miasto Nowy Sącz zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gmin Grybów, Chełmiec, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łososina Dolna, Nawojowa, Rytro, osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/67/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/68/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/69/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 7”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/70/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 27”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/71/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 32”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 35”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/73/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla miasta Nowego Sącza do 2015 roku”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/74/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza.