Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

IX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2011-04-28
Uchwała Nr IX/75/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/76/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/77/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/78/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/79/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/80/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/81/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. w Nowym Sączu.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/82/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/83/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/84/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/85/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/86/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/87/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/88/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 39”.