BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

XI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2011-06-28
Uchwała Nr XI/103/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/104/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2010 rok.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/106/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2010 rok.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/107/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/108/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2010.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/109/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2010 rok.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/110/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2010 rok.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/111/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/62/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r., w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/112/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/113/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/114/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/115/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/116/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/117/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/118/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 24”.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/119/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 48”.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/120/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: poparcia starań dążących do ogłoszenia obszaru Województwa Małopolskiego strefą wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/121/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.