Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2011-09-27
Uchwała Nr XV/135/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/136/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/137/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/139/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/140/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/141/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/142/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/143/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 47”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/144/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 51”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/145/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 52”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/146/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/34/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r., w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/138/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego bieżący rok budżetowy na wydatki związane z zapewnieniem łączy dostępowych do sieci Internet. (unieważniona przez RIO)