Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

V Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2003-02-04
Uchwała Nr V/56/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie: zmiany statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

2003-02-04
Uchwała Nr V/52/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza, na rzecz najemców tych lokali.

2003-02-04
Uchwała Nr V/50/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie: realizacji prawa pierwokupu.

2003-02-04
Uchwała Nr V/49/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego.

2003-02-04
Uchwała Nr V/51/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2003-02-04
Uchwała Nr V/53/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie: wyrażenia zgody na sfinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów oczyszczania ścieków komunalnych, dowożonych samochodami ...

2003-02-04
Uchwała Nr V/54/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie: zmiany uchwał Rady Miasta dot. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

2003-02-04
Uchwała Nr V/55/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustalenie wartości punktu dla pracowników Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

2003-02-04
Uchwała Nr V/57/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie: trybu uchwalania i zmiany statutu Miasta Nowego Sącza.

2003-02-04
Uchwała Nr V/59/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - “NOWY SĄCZ – 26”

2003-02-04
Uchwała Nr V/58/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 12".