Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/198/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/199/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/201/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. w Nowym Sączu.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/202/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/203/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/204/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: przyjęcia apelu.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/205/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/206/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/200/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2012