Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/207/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/208/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/209/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 3 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/210/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 4 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/211/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Nowym Sączu,o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 6 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/212/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 7 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/213/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 8 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/214/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/215/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/216/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/217/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/218/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/219/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/220/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/221/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/222/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/223/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji VI Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/224/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji VII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/225/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/226/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/227/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/228/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.