Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/247/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/248/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/245/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2012 roku.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/246/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/249/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 45”.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/250/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 29 Śródmieście”.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/251/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 50”.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/252/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/239/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/253/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/254/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: powierzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla miasta Nowego Sącza prowadzenie spraw i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dróg powiatowych i gminnych.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/255/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/256/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskej 159 w Nowym Sączu.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/257/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/258/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.