Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXXI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/267/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Pani Gabrieli Danielewicz.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/268/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu profesorowi Tadeuszowi Aleksandrowi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/269/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu profesorowi Julianowi Dybcowi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/270/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu profesorowi Bolesławowi Faronowi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/271/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu profesorowi Feliksowi Kirykowi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/272/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu profesorowi Janowi Lachowi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/273/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu profesorowi Franciszkowi Leśniakowi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/274/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu profesorowi Józefowi Hamplowi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/275/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Fundusz Wsparcia Policji” kwoty 30 000 zł.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/276/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/277/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/278/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej na gruntach położonych w Nowym Sączu.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/279/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarówniebezpiecznych, na rok 2012.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/280/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej miasta Nowego Sącza.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/281/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/256/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r., w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskej 159 w Nowym Sączu.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/282/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 9”.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/283/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - Nowy Sącz - 10”.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/284/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 17”.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/285/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/286/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/287/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/288/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/289/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/290/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/291/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.