Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXXII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/292/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” księdzu kanonikowi Józefowi Janasowi.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/293/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/294/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/295/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2011 rok.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/296/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2011 rok.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/297/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2011.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/298/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2011 rok.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/299/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2011 rok.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/300/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/301/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ulicy Fryderyka Chopina w Nowym Sączu.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/302/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w dzielnicy Stare Miasto dla ulic: Piastowskiej, Klementyny Hoffmanowej, Antoniego Dunajewskiego, Wazów, Wałowej, Franciszkańskiej, Jerzego Tymowskiego, Berka Joselewicza i Bóżniczej w Nowym Sączu.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/303/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 27”.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/304/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 52”.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/305/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/306/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/307/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/308/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie innej, niż określona w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/309/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: przekazania skargi Pana Adama Szołdry z dnia 06 czerwca 2012 r., do rozpatrzenia Wojewodzie Małopolskiemu.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/310/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.