Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXXIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/311/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/312/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/314/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: podziału Miasta Nowego Sącza na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/315/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/316/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/317/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 3 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/318/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 4 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/319/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 6 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/320/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 7 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/321/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 8 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/322/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/323/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/324/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji I Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/325/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji II Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/326/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji III Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/327/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji IV Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/328/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji V Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/329/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji VI Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/330/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji VII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/331/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/332/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/333/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/334/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/335/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/336/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przyjęcia od Wojewody Małopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/337/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/338/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/339/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/340/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu pn.: „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu” opracowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Pomocna dłoń pod Bezpiecznym Dachem”.