Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXXIV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/341/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/342/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/343/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Fundusz Wsparcia Policji” kwoty 30 000 zł.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/344/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/286/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r., w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/345/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 4” (teren złoża kopalin „BIELOWICE” w Nowym Sączu).

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/346/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu pn.: „Matematyka drogą do sukcesu - matura twoim kapitałem” Nr WND-POKL.09.05.00-12-514/11r ealizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/347/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: nadania Hali Sportowej przy ul. Na Rurach 16 w Nowym Sączu imienia Urszuli Kochanowskiej.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/348/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: przyjęcia oświadczenia.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/349/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/350/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/351/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/352/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/353/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/354/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/355/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/356/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.