BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

XXXVI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/362/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/363/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/364/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/359/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2012 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/365/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/366/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/367/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/368/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: określenia częstotliwości, terminu oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/369/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/370/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zawarcia przez Miasto Nowy Sącz porozumienia z Gminą Chełmiec dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu cmentarzy gminnych - budowy I ETAPU wspólnego cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów położonej w Gminie Chełmiec.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/371/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: organizowania Rodzinnego Domu Dziecka na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/372/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza obwodów głosowania, określenia ich numerów, granic oraz siedzib.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/373/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/374/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/375/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/376/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/377/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/378/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/379/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyposażenia Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu - samorządowej instytucji kultury w mienie ruchome.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/380/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: przyjęcia apelu.