Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XLI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/414/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/416/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowym Sączu.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/417/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały o likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowym Sączu.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/418/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych Nr 3 w Nowym Sączu ul. Lwowska 59 oraz zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład tego Zespołu.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/419/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/420/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi i Bezdomnymi w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/421/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/422/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany szlaku służebności gruntowej.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/423/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zamiany własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/424/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/415/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2013