Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XLIV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/435/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/402/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r., w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/436/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/437/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/400/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/438/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/439/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/440/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/414/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r., w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/441/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.