Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XLV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/442/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/443/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/444/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/445/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/446/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Nowego Sącza”.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/447/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej nr 10 w Nowym Sączu, ul. Lwowska 59 oraz Gimnazjum nr 8 w Nowym Sączu, ul. Lwowska 59.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/448/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: przystąpienia do wprowadzenia w Nowym Sączu programu „Nowosądecka Karta Rodziny”.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/449/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 32”.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/450/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/451/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/452/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.