Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

L Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2013-06-25
Uchwała Nr L/481/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-06-25
Uchwała Nr L/482/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-06-25
Uchwała Nr L/483/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2012 rok.

2013-06-25
Uchwała Nr L/484/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2012 rok.

2013-06-25
Uchwała Nr L/485/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2012 rok.

2013-06-25
Uchwała Nr L/486/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2012 rok.

2013-06-25
Uchwała Nr L/487/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2012.

2013-06-25
Uchwała Nr L/488/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza, Nr XXXVI/370/2012, z dnia 30 października 2012 roku, w sprawie zawarcia przez Miasto Nowy Sącz porozumienia z Gminą Chełmiec dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu cmentarzy gminnych - budowy I ETAPU wspólnego cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów, położonej w Gminie Chełmiec.

2013-06-25
Uchwała Nr L/489/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi łączącej ul. Tarnowską z ul. Myśliwską w Nowym Sączu.

2013-06-25
Uchwała Nr L/490/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-06-25
Uchwała Nr L/491/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-06-25
Uchwała Nr L/492/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-06-25
Uchwała Nr L/493/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-06-25
Uchwała Nr L/494/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-06-25
Uchwała Nr L/495/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-06-25
Uchwała Nr L/496/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.