Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2013-07-30
Uchwała Nr LI/497/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/498/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/499/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/500/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: ustanowienia dnia 2 grudnia dorocznym miejskim „Dniem Integracji Uczniów Niepełnosprawnych”.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/501/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/502/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/503/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/504/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: nabycia prawa służebności gruntowej.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/505/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: nabycia prawa służebności gruntowej.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/506/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/507/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/508/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/509/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/510/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.