Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LVIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/541/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/542/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/543/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/544/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/545/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego [...]

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/546/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2014.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/547/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/148/99 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 27 sierpnia 1999 r., w sprawie zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.