Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

VI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2003-02-25
Uchwała Nr VI/60/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie: wstąpienia radnego w skład Rady Miasta Nowego Sącza.

2003-02-25
Uchwała Nr VI/61/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie: desygnowania delegata Miasta Nowego Sącza do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

2003-02-25
Uchwała Nr VI/62/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie: rejestracji Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w organizacji.

2003-02-25
Uchwała Nr VI/63/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ - 25"

2003-02-25
Uchwała Nr VI/65/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie: wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych ulic miejskich, powiatowych i krajowych w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza.

2003-02-25
Uchwała Nr VI/66/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie: zaciągnięcie zobowiązań na finansowanie adaptacji istniejącego budynku przy ul. Nawojowskiej 43 w Nowym Sączu na mieszkania socjalne.

2003-02-25
Uchwała Nr VI/67/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza przy ul. Długosza 2 w Nowym Sączu.

2003-02-25
Uchwała Nr VI/64/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 8".