Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LXI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/553/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/554/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/555/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/556/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/558/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/559/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dodatków energetycznych.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/560/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/561/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/562/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/563/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/7/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r., w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/564/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/8/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r., w sprawie ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/565/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/566/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/567/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/568/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/569/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/570/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/571/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/572/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/557/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2014