Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LXII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/573/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/574/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/575/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/390/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/576/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z dożywiania osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/577/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt w dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/578/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/579/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/580/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/581/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/582/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.