Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LXIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/583/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/584/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/585/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/586/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego i powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Nowego Sącza na lata 2014 - 2016 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2013 roku oraz perspektywą na lata 2017 - 2020.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/587/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/588/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: nadania nazwy ciągowi pieszemu na terenie miasta Nowego Sącza.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/589/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/590/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/591/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2014 roku.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/592/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 14 w Nowym Sączu im. Marii Montessori, ul. Nawojowska 9.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/593/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 20 w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 2.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/594/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola Integracyjnego w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 7.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/595/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Władysława Jagiełły, w Nowym Sączu, ul. Aleje Stefana Batorego 76.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/596/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu, ul. Gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego 7.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/597/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/598/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Jana Pawła II, w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/599/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Gimnazjum Nr 5 im. Świętej Kingi w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/600/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Gimnazjum Nr 10 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu, ul. Gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego 7.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/601/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy IX Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 38.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/602/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sączu, ul. Królowej Jadwigi 29.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/603/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/604/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.