Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

LXX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/661/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/663/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/665/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/666/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 28”.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/667/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/662/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/668/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Miastem Limanowa dotyczącego przyjęcia do realizacji przez Miasto Nowy Sącz zadania publicznego, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad kierowania mieszkańców Miasta Limanowa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/669/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/670/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/671/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/672/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/664/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zaliczenia ulicy Bystrzyckiej w Nowym Sączu do kategorii dróg gminnych