Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

III Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2014-12-11
Uchwała Nr III/3/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/4/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/5/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/6/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/7/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/16/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/18/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/19/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/20/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/21/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/22/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/23/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza.

2014-12-11
Uchwała Nr III/24/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza.