Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

IV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2014-12-16
Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/26/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/27/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zawierania porozumień dotyczących finansowania wydatków przez gminy i powiaty, z terenu których dzieci uczęszczają na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach/placówkach prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/28/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Miasta Nowego Sącza.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/29/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/30/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: delegowania radnych do Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/31/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XLV/421/2001 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2001 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/352/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 r., w sprawie ustalenia dla miasta Nowego Sącza maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu [...]

2014-12-16
Uchwała Nr IV/32/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: przekazania skargi Pani Krystyny Gurby prowadzącej niepubliczne przedszkole i żłobek „Misiek” w Nowym Sączu, ul. Zakładników, 33 - 300 Nowy Sącz, działającą przez pełnomocnika radcę prawnego Lucynę Gąsiorowską, na Uchwałę Nr XX/184/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r., w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby [...]