BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

VIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Zespołowi Szkół Elektryczno - Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Fundusz Wsparcia Policji” kwoty 50 000 zł.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015 - 2020 w Mieście Nowy Sącz”.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii na temat projektu aglomeracji Nowy Sącz.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2015 roku.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/113/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXIX/654/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r., w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 12 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej, mającego siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Broniewskiego 1.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Sączu.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: delegowania radnych Miasta Nowego Sącza do Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza śp. Panu Józefowi Oleksemu.