Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2015-05-19
Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu” opracowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Pomocna dłoń pod Bezpiecznym Dachem”.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/97/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej miasta Nowego Sącza.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2015 - 2017” w zakresie dotyczącym Miasta Nowego Sącza.