Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XVIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/208/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/199/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/200/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/201/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/202/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/203/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: powierzenia Prezydentowi Miasta Nowego Sącza uprawnienia do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z szaletów miejskich.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/204/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Nowego Sącza.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/205/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/206/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/207/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.