Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/220/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Stefanowi Kuligowi

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/221/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Tadeuszowi Rybie

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/222/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Józefowi Stojkowi

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/223/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie Świętej Małgorzaty Patronką Miasta Nowego Sącza

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/224/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/225/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/226/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej miasta Nowy Sącz z miastem Suzhou w Chińskiej Republice Ludowej

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/227/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/228/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Nowego Sącza oraz pomieszczeń tymczasowych

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/229/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 32

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/230/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/201/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r., określającej kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/231/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy mjr Jerzego Iszkowskiego w Nowym Sączu

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/232/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/233/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/234/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Beskid” położonym w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 1