Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXVIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/306/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Związkowi Strzeleckiemu "STRZELEC", Organizacji Społeczno - Wychowawczej, Jednostce Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/307/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/308/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/309/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r.

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/310/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/194/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i zasad poboru opłaty targowej

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/311/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki "Sądeckie Wodociągi" Sp. z o.o. w Nowym Sączu na lata 2017 - 2021

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/312/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu wyznaczenia aglomeracji Nowy Sącz

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/313/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Województwa Małopolskiego - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/314/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/207/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 44" oraz uchwały Nr XXXVI/436/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania [...]

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/315/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 56"

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/316/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/317/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości