Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXXVII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/362/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/360/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/363/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 34"

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/364/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Nowego Sącza

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/365/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/366/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/367/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/368/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXXV/355/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2017 r., w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 37