Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XLI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/400/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/401/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/402/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie nadania terenowi rekreacyjnemu służącemu jako stadion dla Klubu Sportowego Przetakówka przy ulicy Witosa w Nowym Sączu imienia Stanisława Zelka

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/403/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/404/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w Nowym Sączu, ul. Teligi 24

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/405/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/406/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 25"

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/407/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 57"

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/408/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powierzenia NOVA Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu zadania w zakresie pozbywania się zebranych od mieszkańców miasta Nowego Sącza z terenu ich nieruchomości nieczystości ciekłych

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/409/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/410/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości