Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XLV Sesja Rady Miasta Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/464/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/465/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/466/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/467/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru i pieczęci miasta Nowego Sącza

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/468/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej w Nowym Sączu

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/469/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 8"

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/470/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 24"

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/471/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 54"

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/472/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 58"

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/473/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Nawojowska 159 A w Nowym Sączu

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/474/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Łącznik 20

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/475/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Łącznik 20

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/476/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego z siedzibą w Trzycierzu, Trzycierz 95

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/477/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/478/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej ulicę Artura Grottgera z ulicą Grunwaldzką w Nowym Sączu

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/479/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej na obszarze miasta Nowego Sącza

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/480/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/481/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi