BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

XLVIII Sesja Rady Miasta Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/488/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/483/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza śp. Panu Jerzemu Leśniakowi

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/484/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" dla Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenia Handlu i Usług w Nowym Sączu

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/485/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Pani Halinie Komar

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/486/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Pani Marii Baran

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/487/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Pani Alicji Skalskiej

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/489/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/490/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/491/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/492/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/493/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/494/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/495/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 29 Śródmieście"

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/496/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/497/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/498/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/499/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/500/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmian Statutu Miasta Nowego Sącza

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/501/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości