Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XLIX Sesja Rady Miasta Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/503/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/504/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/505/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/506/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/507/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2018

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/508/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zamiaru włączenia Miejskiego Przedszkola nr 18 w Nowym Sączu do Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/509/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/510/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/511/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Miasta prawa użytkowania nieruchomości

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/512/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Miasta prawa użytkowania nieruchomości

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/513/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Miasta prawa użytkowania nieruchomości