BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

L Sesja Rady Miasta Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/514/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/515/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/516/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/517/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/518/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2018

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/519/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Nowego Sącza

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/520/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/521/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Nowym Sączu

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/522/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/523/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Nowego Sącza