Niedziela, 01 sierpnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Piotr, Nadzieja, Nadia


Uchwały Rady Miasta

LI Sesja Rady Miasta Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/524/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/525/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/526/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/527/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej w Nowym Sączu

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/528/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2018 - 2020" w zakresie dotyczącym Miasta Nowego Sącza

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/529/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 40"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/530/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 38"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/531/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 46"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/532/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 59"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/533/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 60"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/534/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 61"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/535/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie jej jako aportu niepieniężnego do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/536/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie jej jako aportu niepieniężnego do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/537/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/433/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu "Poprawa Jakości Powietrza Dla Miasta Nowego Sącza - Etap II"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/538/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/167/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/539/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Miasta prawa użytkowania nieruchomości

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/540/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2018

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/541/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2018 roku

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/542/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia apelu

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/543/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/544/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/545/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Nowego Sącza

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/546/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Nowego Sącza

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/547/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru trzeciego Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza