Piątek, 14 maja 2021 r.    Imieniny obchodzą: Maciej, Jeremi, Justyna


Uchwały Rady Miasta

LIII Sesja Rady Miasta Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/557/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/558/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyznania Tarcz Herbowych "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Bogusławowi Popiela; Panu Henrykowi Popiela; Panu Rafałowi Popiela

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/559/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia apelu

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/560/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/561/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/562/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Nowego Sącza na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/563/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście Nowym Sączu

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/564/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/433/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu "Poprawa Jakości Powietrza Dla Miasta Nowego Sącza - Etap II", zmienionej Uchwałą Nr LI/537/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/565/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/566/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz [...]

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/567/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/568/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/589/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r., w sprawie nadania statutu Sądeckiemu Urzędowi Pracy w Nowym Sączu

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/569/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/570/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/571/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/572/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pracy w stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/573/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/574/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwał Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Sączu w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Nowego Sącza