Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LVII Sesja Rady Miasta Sącza (VII kadencja)
Podjęte uchwały

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/607/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Ryszardowi Miłkowi

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/608/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Wacławowi Jagielskiemu

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/609/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Radosławowi Pietrzkiewiczowi

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/610/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/611/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2017 rok

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/612/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2017 rok

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/613/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie kwoty 50.000,00 zł

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/614/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/615/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/494/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień [...]

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/616/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/617/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/618/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na obszarze miasta Nowego Sącza

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/619/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza