Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

II Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VIII kadencja)
Podjęte uchwały

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/4/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/19/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/20/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/21/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/22/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/23/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/24/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/25/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/26/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/27/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/28/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/29/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi

2018-11-28
UCHWAŁA NR II/30/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/581/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r., w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta