Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

VII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VIII kadencja)
Podjęte uchwały

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/54/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/55/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/56/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/57/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVII/367/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/432/2017 z dnia 12 września 2017 r.

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/58/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta miasta Nowego Sącza do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z programu priorytetowego pn.: \"Ochrona atmosfery GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności\" organizowanego przez narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/59/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/472/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza \"Nowy Sącz - 58\"

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/60/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/61/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/62/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza, jako osoby upoważnionej do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/63/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/64/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/65/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/66/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/67/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi Rady Miasta Nowego Sącza

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/68/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/69/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/70/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wypracowania koncepcji funkcjonowania, rozwoju i finansowania Spółki Miejskiej Klub Sportowy „Sandecja” S.A. przez Prezydenta Miasta Pana Ludomira Handzla