Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

X Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2003-04-15
Uchwała Nr X/97/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie zobowiązań w zakresie finansowania stanu wykończeniowego inwestycji p.n. „Szkoła Podstawowa Nr 21 ul. Rokitniańczyków 26 .

2003-04-15
Uchwała Nr X/98/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - “NOWY SĄCZ - 30”

2003-04-15
Uchwała Nr X/99/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - “NOWY SĄCZ - 31”

2003-04-15
Uchwała Nr X/100/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - “NOWY SĄCZ - 32”

2003-04-15
Uchwała Nr X/101/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - “NOWY SĄCZ - 33”

2003-04-15
Uchwała Nr X/102/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - “NOWY SĄCZ - 34”

2003-04-15
Uchwała Nr X/103/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - “NOWY SĄCZ - 35”

2003-04-15
Uchwała Nr X/104/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - “NOWY SĄCZ - 36”

2003-04-15
Uchwała Nr X/105/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji z pracy w Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2003-04-15
Uchwała Nr X/106/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2003-04-15
Uchwała Nr X/107/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2003-04-15
Uchwała Nr X/86/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za 2002 rok.

2003-04-15
Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: odwołania Sekretarza Miasta.

2003-04-15
Uchwała Nr X/88/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

2003-04-15
Uchwała Nr X/89/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: założenia Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu.

2003-04-15
Uchwała Nr X/90/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: utworzenia Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Nowym Sączu.

2003-04-15
Uchwała Nr X/91/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: utworzenia publicznej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

2003-04-15
Uchwała Nr X/92/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: utworzenia publicznego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

2003-04-15
Uchwała Nr X/93/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: zasad i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Nowego Sącza działających w zakresie oświaty ...

2003-04-15
Uchwała Nr X/94/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych działających w zakresie ośw

2003-04-15
Uchwała Nr X/95/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: powołania Sekretarza Miasta Nowego Sącza.

2003-04-15
Uchwała Nr X/96/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: darowizny na rzecz Miasta Nowego Sącza mienia Skarbu Państwa.