Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XVI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VIII kadencja)
Podjęte uchwały

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/170/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej \"Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza\" Panu Hansowi Bax

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/171/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Nowego Sącza w zakresie wypracowania programu naprawczego dla Nova Sp. z o.o.

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/182/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia mieszkańców i wyboru jako preferowanego przebiegu połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969, zbliżonego jak najbardziej do wariantu C

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/177/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/374/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r., w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowy Sącz

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/178/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowy Sącz

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/179/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej, stanowiącej ulicę Aleksandra Fredry w Nowym Sączu

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/180/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 293361K, stanowiącej ulicę Seweryna Udzieli w Nowym Sączu

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/181/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Zespołu Weryfikującego Budżet Obywatelski Miasta Nowego Sącz na 2020 rok

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/183/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie załatwienia skargi mieszkańców Limanowej na Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/184/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie załatwienia skargi Mieszkanki Nowego Sącza na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/172/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/173/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/174/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza \"Nowy Sącz - 66\"

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/175/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/176/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia zadań własnych

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/185/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/186/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza” złożonego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020