Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXVIII Sesja Rady Miasta Sącza (VIII kadencja)
Podjęte uchwały

2020-02-25
UCHWAŁA NR XXVIII/284/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-02-25
UCHWAŁA NR XXVIII/285/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-02-25
UCHWAŁA NR XXVIII/286/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2020-02-25
UCHWAŁA NR XXVIII/287/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia apelu poparcia dla inicjatywy wpisania Miasta Nowego Sącza i zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Sącza jako ciągu drogi krajowej nr 28 oraz drogi krajowej 75” do rządowego programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 - 2030

2020-02-25
UCHWAŁA NR XXVIII/288/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w życie w urzędzie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

2020-02-25
UCHWAŁA NR XXVIII/289/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie bezpłatnych miejsc parkingowych oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski