Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2003-06-03
Uchwała Nr XIII/128/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003.

2003-06-03
Uchwała Nr XIII/129/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie: nadania statutu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

2003-06-03
Uchwała Nr XIII/130/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie: przyjęcia do wykonania remontu ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu.

2003-06-03
Uchwała Nr XIII/131/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie: określenia sumy do której Prezydent może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na wykonanie oświetlenia .

2003-06-03
Uchwała Nr XIII/132/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska ...

2003-06-03
Uchwała Nr XIII/133/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji z pracy w stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2003-06-03
Uchwała Nr XIII/134/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2003-06-03
Uchwała Nr XIII/135/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie: zmiany zasięgu terytorialnego Gimnazjum nr 6 i Gimnazjum nr 9 w Nowym Sączu.

2003-06-03
Uchwała Nr XIII/136/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie: trybu uchwalania i zmiany statutu Miasta Nowego Sącza.