BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

XIV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2003-07-10
Uchwała Nr XIV/153/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ-21".

2003-07-10
Uchwała Nr XIV/154/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie: uchwalenia zmiany zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ-22".

2003-07-09
Uchwała Nr XIV/149/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie: : darowizny na rzecz Miasta Nowego Sącza nieruchomości Skarbu Państwa.

2003-07-09
Uchwała Nr XIV/150/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie: darowizny na rzecz Miasta Nowego Sącza mienia Skarbu Państwa.

2003-07-09
Uchwała Nr XIV/151/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Sączu.

2003-07-09
Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 01 lipca 2003r. w sprawie: zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków PFRON ...

2003-07-09
Uchwała Nr XIV/141/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 01 lipca 2003r. w sprawie: delegowania radnych Miasta Nowego Sącza do Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nowym Sączu

2003-07-09
Uchwała Nr XIV/142/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 01 lipca 2003r. w sprawie: zwiększenia zaciągniętych zobowiązań o kwotę 342.334,00 zł oraz zmiany zakresu rzeczowego inwestycji p.n.Kanalizacja sanitarna i wodociągowa w dz.HELENA ..

2003-07-09
Uchwała Nr XIV/143/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie inwestycji p.n.Kanalizacja sanitarna w ul.Biegonickiej, Elektrodowej z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię SGL-CARBON...

2003-07-09
Uchwała Nr XIV/144/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie:podjęcia inwestycji p.n.Stabilizacja Osuwisk przy ul.Witosa, Podgórskiej, Zdrojowej i Barskiej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury technicznej ...

2003-07-09
Uchwała Nr XIV/145/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2003-07-09
Uchwała Nr XIV/146/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie: przyjęcia do wykonania inwestycji pn."Budowa Trasy nad Łubinką" w Nowym Sączu

2003-07-09
Uchwała Nr XIV/137/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 01 lipca 2003r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2003r

2003-07-09
Uchwała Nr XIV/138/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 01 lipca 2003r. w sprawie: wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza jako osoby upoważnionej do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta

2003-07-09
Uchwała Nr XIV/139/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 01 lipca 2003r. w sprawie akceptacji szczegółowych zasad postępowania przy przystąpieniu do Spółki „Sądeckie Wodociągi” Gminy St.Sącz i Chełmiec oraz przejęcia mienia RPWiK

2003-07-09
Uchwała Nr XIV/148/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2003-07-01
Uchwała Nr XIV/147/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003.