Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2003-11-04
Uchwała Nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 04 listopada 2003r. w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu.

2003-11-04
Uchwała Nr XX/224/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 04 listopada 2003r. w sprawie: zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu przy ul. I. Paderewskiego 19.

2003-11-04
Uchwała Nr XX/225/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 04 listopada 2003r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2003-11-04
Uchwała Nr XX/226/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 04 listopada 2003r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2003-11-04
Uchwała Nr XX/227/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 04 listopada 2003r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2003-11-04
Uchwała Nr XX/228/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 04 listopada 2003r. w sprawie: określenia sumy do której Prezydent może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na prowadzenie Centrum Inf

2003-11-04
Uchwała Nr XX/229/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 04 listopada 2003r. w sprawie: określenia sumy do której Prezydent może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w związku z ogłoszeniem przetargów nieograniczonych na wykonywanie następując

2003-11-04
Uchwała Nr XX/230/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 04 listopada 2003r. w sprawie: zatwierdzenie "Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2003 - 2006 w Mieście Nowy Sącz."

2003-11-04
Uchwała Nr XX/231/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 04 listopada 2003r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Nowego Sącza.

2003-11-04
Uchwała Nr XX/232/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 04 listopada 2003r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003.

2003-11-04
Uchwała Nr XX/233/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 04 listopada 2003r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003.